پست های ارسال شده در آبان سال 1393

شگرد جنگ نرم

شگردها: اجتماعی دینی فرهنگی اقتصادی سیاسی شگردهای اجتماعی: الگوسازی تغییر سبک زندگی حقوق زنان و اقلیت‌ها بهره‌برداری از آسیب های اجتماعی قومیت‌گرایی تقویت حس ملی‌گرایی   شگردهای دینی: فرقه‌سازی دین‌سازی ترویج اسلام آمریکایی شبهه‌‌پراکنی شگردهای فرهنگی:   تخریب هدفمند فرهنگ اسلامی سخن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید

جنگ نرم

ﻫﻤﺖ ﻫﻤﺖ ....ﻣﺠﻨﻮﻥ ..   ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﺪ  ﻣﺠﻨوﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﺣﺎﺝ ﻫﻤﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ  ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ...ﺣﺎﺟﻲ ﺩﺭﺟﻨﮓ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 24 بازدید