شگرد جنگ نرم

شگردها: اجتماعی دینی فرهنگی اقتصادی سیاسی شگردهای اجتماعی: الگوسازی تغییر سبک زندگی حقوق زنان و اقلیت‌ها بهره‌برداری از آسیب های اجتماعی قومیت‌گرایی تقویت حس ملی‌گرایی   شگردهای دینی: فرقه‌سازی دین‌سازی ترویج اسلام آمریکایی شبهه‌‌پراکنی شگردهای فرهنگی:   تخریب هدفمند فرهنگ اسلامی سخن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید
دی 96
1 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
1 پست