نقش ولایت دراتحاد وانسجام ملی جوانان

اینجا می طلبد تا جوانان مومن ومتدین و ولایتمدار واردمیدان کارزار شده وبا افکار واندیشه های ناب ونشات گرفته از خط امام ورهبری خودرا برای نبردی سخت تر از جنگ هشت ساله آماده کنند .

درجنگ سخت که هشت سال برایران تحمیل شد مردان وزنان وکودکان  ودر راس آنان جوانان برومند سلاح به دست گرفته وسینه را سپر تیر بلا کردند ودرمیدانهای پراز مین و باتلاق و خاکریز های دشمن گذشتند وبا تنی مجروج وپاره پاره بر دستان ملت رشید ایران تشییع شدند وبا احترام خاصی به خاک سپرده شدند تا شاهدی برمظلومیت اسلام وایران باشند .

خانه وکاشانه هایمان آماج تیربلا وبمب های چند تنی دشمن با حملات هوائی قرارگرفت و خانه ها ویران شد  شهری نبود که درامان باشد ومورد اصابت موشک وراکد وبمب دشمن واقع نشده باشد .

استانی از ایران اسلامی نبود که صدها شهید تقدیم انقلاب نکرده باشد اما جنگ ونبرد به اتمام رسید وشهدا عزت یافتند وخانواده هایشان با سربلندی واقتدار در جامعه می گردند ومورد احترام همه هستند .

ویرانه های به جامانده از جنگ به بهترین شکل ممکن ساخته شدند وخیابانها وکوچه ها با نور چراغ برق و لوله کشی آب وفاضلاب و... آبادشدند وشهرها با نام قهرمانانش امنیت واقتدارپیداکرد .

درنتیجه پایان جنگ سخت برای ملت ومردم وجوانان کشورمان افتخار وآبرو به همراه داشت وخودکفائی ها و نعمت های فراوانی که بعد از جنگ نصیبمان گردید همه شاهد هستیم .

اما درجنگ نرم که ایادی ومزدوران داخلی هم درآن نقش موثر وفعال دارند ساختارش با جنگ سخت تفاوت دارد .

درجنگ نرم بمب ها ویرانگر خانه هاو تکه پاره کننده ی جسم ها نیست . بلکه بمبها به قلب ساکنین خانه ها اصابت می کند واصالت وهویت مردم مسلمان کشورمان را هدف قرارداده است .

در دوران جنگ نرم اگر حوسستان را جمع نکنید و امام و رهبر زمانت را نشناسی مطمئنا راه را گم خواهی کرد .راهی که به مقصد نمی رسد .

همسنگرن عزیزم امروزه یکی از مهمترین سلاح های جنگ نرم همین ماهواره هاست که وقتی از خیابان ها و کوچه ها عبور می کنی بشقاب های آنها را در برخی از خانه های می بینی .اینها همان خطری است که تهدید میکند البته تنها ماهواره نیست همان طور که گفتم جنگ نرم ساح های یشرفته ای در دامن خود دارد ازجمله آنها می توان به اینترنت و گوشی ،بازی های رایانه ای و هزاران ابزار دیگر نام برد.

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید