# شگرد_جنگ_نرم

شگرد جنگ نرم

شگردها: اجتماعی دینی فرهنگی اقتصادی سیاسی شگردهای اجتماعی: الگوسازی تغییر سبک زندگی حقوق زنان و اقلیت‌ها بهره‌برداری از آسیب های اجتماعی قومیت‌گرایی تقویت حس ملی‌گرایی   شگردهای دینی: فرقه‌سازی دین‌سازی ترویج اسلام آمریکایی شبهه‌‌پراکنی شگردهای فرهنگی:   تخریب هدفمند فرهنگ اسلامی سخن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید